Hae sivustoltamme

Mikä puun polton päästöissä on terveydelle haitallista?

  • pienhiukkaset aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia sekä keuhkosairauksia
  • typen oksidit ja erityisesti typpidioksidi aiheuttaa keuhkosairauksia
  • PAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää ja mutaatioita
  • häkä myrkyttää hermostoa ja voi aiheuttaa kuolemaan johtavan tajunnan menetyksen

Alle 2,5 mikronin kokoiset pienhiukkaset ovat terveydelle erityisen haitallisia partikkeleita, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia sekä keuhkosairauksia. Hengitysilmaan joutuessaan ne tunkeutuvat keuhko­rakkuloihin asti. Niiden arvioidaan aiheuttavan kaikista ilmansaasteista eniten ennenaikaisia kuolemia. Wikipedia - Pienhiukkanen - Pienhiukkasten terveysvaikutukset

Typen oksidit ovat myrkyllisiä ja lamaannuttavat hengitysteiden puhdistusta ja puolustusta. Erityisesti typpidioksidi tunkeutuu syvälle hengityselimiin, supistaa keuhkoputkia ja herkistää hengitysteitä ärsykkeille, kuten (siite)pölylle tai kylmälle. Wikipedia - Typen_oksidit - Terveysvaikutukset

Useat PAH-yhdisteet, eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt, aiheuttavat syöpää ja mutaatioita. Wikipedia - Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

Häkä eli hiilimonoksidi on myrkky joka aiheuttaa hermosto-oireita ja mahdollisesti kuolemaan johtavan tajunnan menetyksen. Suomessa kuolee keskimäärin n. 100 henkeä vuodessa häkämyrkytykseen. Wikipedia - Häkämyrkytys