Hae sivustoltamme

Miten tulisijojen päästöjä rajoitetaan?

Suomessa ei toistaiseksi ole voimassaolevia päästörajoituksia, mutta esimerkiksi Saksassa on yleisesti käytössä normi, joka asettaa tulisijojen hyötysuhteelle alarajan ja häkäpitoisuudelle ylärajan. Myös Norjassa on päästöjä rajoitettu kansallisella sääntelyllä.

Vuoden 2022 alusta tulee EU:n laajuisesti voimaan Eco Design direktiivi, joka asettaa pienhiukkaspäästöille tiukan ylärajan ja hyötysuhteelle alarajan. Direktiivi koskee sarjavalmisteisia tulisijoja, muttei muurattuja takkoja taikka saunan kiukaita. Kiuasvalmistajat ovat kuitenkin lähteneet rajoittamaan päästöjä ja Kuopion ylioistossa käynnissä olevaan KIUAS2-hankkeeseen osallistuukin lähes kaikki kotimaiset teollisten kiukaiden tekijät.

Ranskasta löytyy eräs mielenkiintoinen laakso, jonka 41 kylää kuuluvat uuden sääntelyn piiriin. Tällä säädöksellä avotakkojen käyttö kielletään kokonaan vuoden 2022 alusta alkaen. Syytkin ovat hyvät: talviaikaan 80% laakson saasteista tulee puun pienpoltosta. Täältä löytyy aiheesta englanninkielinen artikkeli.