Hae

Hae sivustoltamme

Pellettipolttimen käyttö takassa ja hoitaminen

Pellettipolttimen pitkäikäinen säilytys ja hoito

TidyFire-pellettipolttimesi toimii luotettavasti vuosikausia kun pidät sen kuivana ja puhtaana. Voit tarvittaessa pestä polttimen vedellä, kunhan annat sen kuivua vapaasti heti pesun jälkeen.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa että ilma pääsee virtaamaan vapaasti arinan ja tuliputken rei'istä. Jos ilmavirta on estynyt, poltin ei jäähdy asianmukaisesti ja sen käyttöikä lyhenee. Lisäksi palaminen voi olla osin epätäydellistä ja tuottaa savua ja nokea. Jos arinan tai tuliputken reikien täyttyessä kiinteästä tuhkasta on vesipesu ja kuivaus sopiva puhdistus. Ylikuumeneminen lyhentää arinalevyn käyttöikää ja epätasainen lämpörasitus saattaa halkaista sen. Lisäksi polttimen toiminta estyy ja epätäydellisen palamisen tuloksena voi muodostua savua ja nokea.

Pellettipolttimen säilytys ja hoito

Säilytä pellettipoltin säältä suojattuna. Poltinta ei tule jättää maakosketukseen tai ulkoilman armoille käytön jälkeen, sillä kostuneena vähäisetkin tuhkan jäännökset syövyttävät polttimen sisäosia.

Tyhjennä vähät tuhkat pellettipolttimista ja ulkotakoista jokaisen polttokerran jälkeen.

Takkasydämen hoito

Tyhjennä tuhkatila hyvissä ajoin ennen kuin tuhka yltää lähelle arinan alapintaa. Tuhka kertyy kasalle ja alkaa paikoittain estää ilman virtausta arinalle. Ylikuumeneminen lyhentää arinalevyn käyttöikää ja epätasainen lämpörasitus saattaa halkaista sen. Lisäksi takkasydämen toiminta estyy ja epätäydellisen palamisen tuloksena voi muodostua savua ja nokea.

Pellettipolttimen polttoaineen raekoko ja laatu

Pellettipolttimet on tarkoitettu pienen ja keskisuuren raekoon biopolttoaineille, kuten pelleteille, grillihiilille, grillibriketeille, biohiilelle ja hakkeelle.

Käytettävän polttoaineen raekoko voi olla maksimissaan 3cm x 3cm. Pellettipolttimia ei saa käyttää yli 3cm x 3cm raekoon polttoaineiden, kuten polttopuiden, puristehalkojen tai isojen brikettien polttamiseen.

Polttimen reikälevyjen ilma-aukot voivat tukkiutua jos käytät vääränlaatuista polttoainetta. Esimerkiksi kuivikepelletti ei sovellu polttamiseen sen sisältämien epäpuhtauksien takia. Polttoaineen puhtausasteen lisäksi siitä jäävän tuhkan sulamispiste pitää olla riittävän korkea.

Tuhkan sulamispiste on liian alhainen esimerkiksi kauran- ja ohranolkipelletissä. Arinaan kiinni sulanut tuhka on lähes mahdotonta poistaa joka polttokerran jälkeen kokonaisuudessaan ja siksi polttimen käyttöikä lyhenee merkittävästi.

Pellettipolttimen käyttö tulisijassa

Pellettipolttimen ollessa tulisijassa siellä ei saa polttaa mitään polttimen ulkopuolella. Yli 3cm x 3cm raekoon polttoaineita, kuten polttopuita, puristehalkoja tai isoja brikettejä voi polttaa tulisijassa normaalisti. Pellettipoltin on silloin poistettava tulisijasta.

Tarkista ettei tuhkatilan tuhka ylety polttimeen ennen kuin käytät sitä tulisijassa. Tarvittaessa tyhjennä tulisija tuhkasta.

Sytytysaineet ja -ohjeet

Suosittelemme ensisijaisesti valumatonta ja hajutonta sytytysgeeliä, jolla sytytät aina siististi ja varmasti. Palaminen käynnistyy helposti ja hallitusti kun sopiva määrä pellettejä kostutetaan / liotetaan ensin sytytysgeelissä tai -nesteessä. Valumaton geeli soveltuu myös yksistään nopeaan sytytykseen suoraan polttoaineen päältä. Sytytysgeelimme on puhdas kotimainen tuote, joka valmistetaan Suomalaisesta bioetanolista.

Jos käytät sytytysnestettä, varmista ettei sitä ole muualla kuin polttoainekerroksen pinnalla. Sytytettävien pellettien liotus on varsin suositeltavaa käytettäessä nestettä, sillä se voi suoraan kasan pinnalle kaadettuna valua syvällekin vääriin paikkoihin, aina polttimen tai ulkotakan pohjalle saakka. Metallipinnalla palava neste aiheuttaa värimuutoksen ja voi muutoinkin vaurioittaa poltinta tai takkaa. Liiallinen nesteen käyttö voi myös johtaa hallitsemattoman rajuun sytytykseen.

Luonnollisia sytykkeitä, kuten tuohta ja tervalastuja, voi myös käyttää. Tosin niiden kanssa sytyttäminen ei ole yhtä helppoa ja varmaa kuin sytytysgeelillä. Lisäksi niistä jää tuhkaa ja nokea toisin kuin geelistä, joka palaa kokonaisuudessaan puhtaasti pois.

Joidenkin sytytyspussien tai -palojen jäännökset tukkivat arinan ja tuliputken reikiä, jolloin ne palavat ennenaikaisesti puhki. Siksi emme voi ollenkaan suositella niiden käyttöä.

Sytytysgeelimme on varma ja puhdas bioetanolipohjainen sytyke, eikä se siirrä minkäänlaista hajua tai makua ruokaan. Erityisesti petroolipohjaisissa sytytysnesteissä on epämiellyttävän voimakas ominaishaju, joka voi siirtyä vahvana ruokaasi jos aloitat grillaamisen pian sytytyksen jälkeen.

bioBlaze-pellettipolttimen käyttöohje

 1. Täytä puhdas poltin haluamallasi määrällä kuivaa rakeista biopolttoainetta, esimerkiksi
  1. pellettiä (⌀ 6mm tai ⌀ 8mm vakiokokoisena) tai
  2. grillihiiltä / -brikettiä tms. karkeajakoista biopolttoainetta
 2. Lisää päälle joko
  1. keskelle n. 3 dl sytytysgeelissä tai -nesteessä kostutettuja pellettejä *) tai
  2. muu valumaton sytyke, kuten sytytysgeeli tasaisesti levitettynä **)
 3. Aseta sisälieriö polttoaineen mukaan suojaamaan tulta ja ympäristöä sekä ohjaamaan paloilmaa:
  1. nosta sangasta sisälieriö ylös niin, että sen alareuna jää pellettikerroksen päälle tai
  2. jätä sisälieriö alas kun käytät karkeajakoista biopolttoainetta, jonka läpi ilma pääsee kulkemaan
 4. Sytytä tulitikuilla tai takkasytyttimellä
 5. Anna polttoainepanoksen palaa rauhassa loppuun ja nauti lämmöstä ja loimusta tulta kohentamatta
 6. Poista tuhkat kun hiillos on jäähtynyt.

*) Parhaan tuloksen saat kun annat pellettien liota varttitunnin tai pidempäänkin. Voit vaikka laittaa käytön jälkeen uuden erän pellettejä liotusastiaan seuraavaa sytytyskertaa varten.

**) Pelkän geelin käyttö on nopaa, mutta sitä kuluu enemmän eikä syttyminen ole yhtä varmaa ja hallittua kuin geelissä tai nesteessä liotetuilla pelleteillä.

bioHeart-pellettipolttimen käyttöohje

 1. Avaa kansi ja täytä puhtaan polttimen vaipan ja tuliputken välinen tila haluamallasi määrällä kuivaa rakeista biopolttoainetta, esimerkiksi
  1. pellettiä (⌀ 6mm tai ⌀ 8mm vakiokokoisena) tai
  2. grillihiiltä / -brikettiä tms. karkeajakoista biopolttoainetta
 2. Laita n. 3 dl pellettejä ja 1dl sytytysgeeliä tai -nestettä suljettavaan astiaan ja sulje se. Sekoita sytytysgeeli ja pelletit ravistamalla. Anna sytytysnesteen imeytyä pelletteihin n.10 minuuttia.
 3. Kumoa geelin kanssa sekoitetut tai nesteellä kyllästetyt pelletit tuliputken pohjalle. Säästä ylimääräinen sytytysgeeli tai imeytymätön sytysneste seuraavaan kertaan.
 4. Varmista että ilmankulku ilmaputkesta tuliputkeen on esteetön. Tarvittaessa voit painaa sytytyspellettejä taakspäin ilmankulun avaamiseksi esim. puukepillä. Sulje polttimen kansi.
 5. Tarkista, että tulisijan pelti ja vetoluukku ovat auki.
 6. Aseta poltin tulipesään niin että ilmanottoaukko jää näkyviin. Varmista että polttimen seinät eivät kosketa tulisijan seiniä. Polttimen pitää olla myös pystysuorassa ja polttimen on saatava palamiseen tarvittava ilma.
 7. Sytytä kostutetut pelletit ilmaputken kautta takkatikulla tai paperilla.
 8. Älä jätä poltinta heti yksin palamaan, vaan varmista, että poltin palaa ja savua ei tule sisätiloihin.
 9. Syttymisvaihe kestää 5 - 10 mimuuttia. Poltin palaa n. 50 cm:n pituisella puhtaalla liekillä. Savupelti säädetään mahdollisimman pienelle tarpeen mukaan ja paloilmaa annetaan riittävästi ettei palo pienene juurikaan.
 10. Yli 20 mm häkäreikä savupellissä poistaa hiipumisvaiheen kaasut.
 11. Tyhjennä tuhka polttimesta ennen seuraavaa käyttöä. Varmista ettei tuhka sytytä ympäristöä. Puhdista tarvittaessa arinan ja tuliputken reiät. Suorita vesipesu ajoittain.

Turvallisuusohjeita

 • Tarkista huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa, että poltin ja sen sisäosat ovat ehjät. Älä käytä poltinta ellei se ole täysin virheettömässä kunnossa. Vaihda tarvittaessa kulutusosat, kuten pellettiarina ja bioHeart-sarjan polttimien pelletin polttokanava. Käytä vain TidyFire-alkuperäisosia.
 • Käytä vain oikeita sytytysgeelejä tai -nesteitä.
 • Sytytettyä taikka kuumaa poltinta ei pidä käsitellä taikka poistaa uunista.
 • Pelletti on tehokas polttoaine, jota ei tule lisätä palavaan hiillokseen. Puhdas palaminen vaatii tulisijaan oikeankokoisen polttolaitteen. Polttolaite mahdollistaa lämmittämisen kertatäytöllä. Anna TidyFire-polttimen jäähtyä uunissa vapaasti kohentamatta.
 • Pelletin palaessa muodostuu mm. häkäkaasua, joka palaa uunissa polton aikana. Huolehdi siis, että savupelti on riittävästi auki koko polton ajan. Palamisen siirryttyä hiipumiseen tulee savupellissä ollla häkäreikä savupiippuun.
 • Suosittelemme yli 20mm reikää savupeltiin (kysy lisää tulisijasi valmistajalta).
 • Pellettihiilloksen paloaika on pitkä ja savukanava on pidettävä auki pitkään varsinaisen liekkipalamisen jälkeen.
 • Huolehdi ennen polttoa, että huoneiston ilmastointilaite ei muodosta alipainetta. Alipaine aiheuttaa tilanteen jossa savu tulee sisään tulisijasta.
 • Tarkista palovaroittimen kunto.
 • Huolehdi huoneiston varoittimien kunnosta ja toiminnasta sekä noudata TidyFire-polttimen käyttöohjeita.